Quản trị chia sẻ đầu tư (sharing economy) là một mô hình kinh doanh phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Nó cho phép những người sở hữu tài sản hoặc người có nhu cầu sử dụng tài sản chia sẻ với nhau để tối đa hóa lợi ích.
 
Để quản trị chia sẻ đầu tư hiệu quả, các công ty cần có một số chính sách và chiến lược như sau:
 
  • Xác định mục tiêu: Các công ty cần phải xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình và đối tượng khách hàng mà họ muốn hướng đến. Điều này giúp cho các công ty có thể đưa ra chiến lược phù hợp để thu hút khách hàng và tối ưu hoá lợi nhuận.
  • Tạo nên sự tin tưởng: Để khách hàng sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình hoặc sử dụng tài sản của người khác, các công ty cần tạo ra sự tin tưởng bằng cách cung cấp các thông tin chính xác và minh bạch về sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như cung cấp các giải pháp bảo mật và an toàn.
  • Tích hợp công nghệ: Các công ty cần tích hợp công nghệ vào hoạt động của mình để tối đa hoá sự tiện lợi cho khách hàng và quản lý tài sản một cách hiệu quả. Công nghệ cũng giúp cho các công ty có thể theo dõi dữ liệu khách hàng và đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.
  • Quản lý rủi ro: Các công ty cần phải có chính sách quản lý rủi ro để bảo vệ các bên liên quan khỏi những rủi ro trong quá trình sử dụng tài sản chia sẻ.
  • Thúc đẩy hợp tác: Các công ty cần thúc đẩy hợp tác giữa người sử dụng và chủ sở hữu tài sản để đạt được một mức độ hài hòa giữa lợi ích của các bên.
 
Tóm lại, để quản trị chia sẻ đầu tư hiệu quả, các công ty cần có các chiến lược như xác định mục tiêu, tạo sự tin tưởng, tích hợp công nghệ, quản lý rủi ro và thúc đẩy hợp tác giữa các bên.